VESTERHOLTS EFTF. APS LANDSKABSARKITEKT KERSTIN LEHNSDAL MDL

OM TEGNESTUEN

Tegnestuens arbejde tager altid udgangspunkt i de naturgivne forudsætninger og værdier i de områder vi skal forme. Vi tror på, at det er det bedste grundlag for at skabe holdbare løsninger, der kræver et minimum af pleje.

Vores designprincip er, at form og funktion skal hænge sammen og optimeres hver i sær.

Målet er, at det bliver et dejligt sted at være, uanset om det er urbane miljøer eller større landskaber.

Tegnestuen arbejder med alle typer landskabsarkitekt opgaver i hele landet. Erhvervsområder, boligområder, byparker, naturparker, legepladser, veje, parkeringsarealer og større infrastrukturelle anlæg som motorveje, rastepladser, jernbanestationer og støjskærme og -volde.

Vi udarbejder lokalplaner, VVM-redegørelser og visualiseringer af alle typer anlæg.

Vi udfører alle opgavefaser fra de indledende programmer og skitser, til projektforslag, bygherreoverslag, hovedprojekt, udbud og tilsyn med udførelsen.

Vi tilbyder totalrådgivning, hvor tegnestuen varetager alle kontakter til myndigheder, andre teknikkere samt de udførende entreprenører.

Tegnestuen blev grundlagt af Inge og Jørgen Vesterholt i 1959 og ejes i dag af Kerstin Lehnsdal, som har været med siden 1983.

For yderligere information og referencer tilbage i tiden se
www.vesterholt.dk/jvt/index.htm

 

 
 

EKSEMPLER PÅ UDFØRTE PROJEKTER:  

 
TOGSTATIONER

TOGSTATIONER

 
Køgebugt Motorvejen

Køgebugt Motorvejen

 

Naturrasteplads ved Storebælt

Naturrasteplads ved Storebælt

 
Vindmøller ved Storebælt

Vindmøller ved Storebælt

 

 

 

 

 

 

Adresse:
Vesterholts eftf. ApS
Raunstrupvej 5, 2720 Vanløse.
Tlf: 2121 3868
E-Mail: Kl@vesterholt.dk
 
Find os på google maps.