VESTERHOLTS EFTF. APS LANDSKABSARKITEKT KERSTIN LEHNSDAL MDL

OM TEGNESTUEN

Vesterholts tegnestue arbejder med alle typer landskabsarkitekt opgaver i hele landet. Vi udfører alle opgavefaser fra de indledende programmer og skitser, til projektforslag, bygherreoverslag, detailprojekt, udbud og tilsyn med udførelsen.

Tegnestuen arbejder med udformningen af boligområders friarealer, legepladser, adgangsveje og parkeringsarealer. Vi har også stor erfaring med indretningen af trafikale anlæg som rastepladser, jernbanestationer, støjdæmpende volde og støjskærme.

Vi udarbejder lokalplaner, VVM-redegørelser og visualiseringer af alle typer anlæg.

Vi tilbyder "Turn Key" projekter, hvor tegnestuen varetager alle kontakter til myndigheder, andre teknikkere samt de udførende entreprenører.

Tegnestuen blev grundlagt af Inge og Jørgen Vesterholt i 1959 og ejes i dag af Kerstin Lehnsdal, som har været med siden 1983.

For yderligere information og referencer tilbage i tiden se www.vesterholt.dk/jvt/index.htm


 


 
Nogle eksempler på projekter Vesterholts eftf. har arbejdet på: 
 
TOGSTATIONER

TOGSTATIONER

 
Køgebugt Motorvejen

Køgebugt Motorvejen

 

Naturrasteplads ved Storebælt

Naturrasteplads ved Storebælt

 
Vindmøller ved Storebælt

Vindmøller ved Storebælt

 

 

 

 

 

 

Adresse:
Vesterholts eftf. ApS
Raunstrupvej 5 2720 Vanløse
Tlf: 2121 3868
E-Mail: Kl@vesterholt.dk
 
Find os på Krak