VESTERHOLTS EFTF. APS LANDSKABSARKITEKT KERSTIN LEHNSDAL MDL

Togstationer

Forud for Arrivas overtagelse af kørslen på strækningen fra Ulstrup til Thisted beslutter DSB at forbedre ventefaciliteterne på stationerne.  De gamle, sortmalede trælæskure skal udskiftes med transparente venterum af glas og stål, og cykeloverdækninger og -stativer udskiftes til nye tidssvarende modeller. Stationsfunktionen ønskes tydeligt adskilt fra de gamle stationsbygninger, der næsten alle er frasolgt eller udlejede til andre funktioner.

Tegnestuen har projekteringsledelsen med 18 stationer på strækningen. Der udarbejdes forslag til ny disponering af stationsområderne. Stationsfaciliteterne flyttes hvor det er muligt fra den gamle stationsbygning til en pladsdannelse ved vejoverskæringen. Stationspladsen afskærmes fra bygningen ved hjælp af beplantning og/eller faste hegn.

Ydby Station:

Ydby station perron

Højslev Station:

Højslev station perron

 

 

Adresse:
Vesterholts eftf. ApS
Raunstrupvej 5, 2720 Vanløse.
Tlf: 2121 3868
E-Mail: Kl@vesterholt.dk
 
Find os på google maps.