VESTERHOLTS EFTF. APS LANDSKABSARKITEKT KERSTIN LEHNSDAL MDL

Naturrasteplads Storebælt

Ordregiver: Slagelse Kommune og AS Storebælt

Kontraktform: Totalrådgiver i projekteringsfasen

Entreprisesum: Samlet anlægssum ca. 11.9 mio heraf landskab 6 mio.

Tegnestuens opgaver omfatter landskabsanalyse og screening for VVM.. Udarbejdelse af skitseforslag, lokalplan, kommuneplantillæg, projektforslag, detailprojekt og udbudsmateriale. Koordinering med rådgivende ingeniører på afvanding og bygværker, trafik og miljøundersøgelser. Udarbejdelse af ansøgning til RealDania fonden i samarbejde med Slagelse Kommune.

Varighed: 2007 - 2012

Beskrivelse af projektet.
Slagelse Kommune, AS Storebælt, Fonden Storebæltsforbindelsen, Q8, fritidsrådet, Naturstyrelsen, Vejdirektoratet og en række andre interessenter ønsker at anlægge en rasteplads som pilotprojekt med et nyt koncept om natur og bevægelse. Økonomien tilvejebringes ved indskud fra interessenterne og med midler fra RealDania fonden.
 

Temaet for rastepladsen er Storebæltsforbindelsens tilblivelse. Derfor anvendes elementer fra forbindelsen i nye funktioner bla. som legeredskaber og som port til aktivitetsområdet.

Projektet omfatter: Rasteanlæg med parkering og nærophold, naturareal med sportsaktiviteter og leg. Skovområder og sø, samt biotoper for vild flora og fauna.

Som underrådgiver på afvanding og skiltning er tilknyttet Nielsen og Risager Rådgivende Ingeniører A/S

Trafik- og tilgængelighedsrevisioner blev udført af ViaTrafik
   


 

Adresse:
Vesterholts eftf. ApS
Raunstrupvej 5, 2720 Vanløse.
Tlf: 2121 3868
E-Mail: Kl@vesterholt.dk
 
Find os på google maps.