VESTERHOLTS EFTF. APS LANDSKABSARKITEKT KERSTIN LEHNSDAL MDL

Rema 1000 Willumsvej og Kastrupvej på Amager

I forbindelse med nybygningen af 2 REMA 1000 butikker med  ejerlejligheder på første og anden sal ønsker bygherren, at indrette tagterrasser til ophold og fælles aktiviteter for beboerne.   

Tegnestuen foreslår en løsning, hvor arealet opdeles i rum af varierende størrelse med flere anvendelsesmuligheder. Rummene opdeles med plantekasser af træ og samles på fladen med trædæk.
Som beplantning  på Willumsvej vælges stedsegrønne buske i forskellige størrelser, så terrassen også fremstår grøn om vinteren. Der suppleres med blomstrende slyngplanter på espalier og lave buske, der blomstrer det meste af sommeren.  

På Kastrupvej vælges forskellige typer af bambus som også er grønne om vinteren.

Som arbejdsredskab til internt brug udarbejder tegnestuen en 3D model til afprøvning af de rumlige forhold:

visualisering tagterasse

visualisering tagterasse

visualisering tagterasse

visualisering tagterasse


 

 

Adresse:
Vesterholts eftf. ApS
Kobbelvænget 72B 2700 Brønshøj
Tlf: 3526 1602
Mobil: 2121 3868
E-Mail: Kl@vesterholt.dk
 
Find os på Krak