VESTERHOLTS EFTF. APS LANDSKABSARKITEKT KERSTIN LEHNSDAL MDL

startside vesterholts eftfom tegnestuen vesterholtprojekter vesterholt har lavetsagslistekontakt

SAGSFORTEGNELSE NYERE SAGER
 

Sag nr. Projekt

År


 

395

DLG Hovedsæde i Fredericia

Udformning af ankomstarealer, parkeringspladser, terræn og beplantning. Skitseforslag, hovedprojekt, anlægsoverslag og tilsyn med udførelsen


 

2018

394

LIDL på Vigerslevvej

Udformning af ankomstareal og parkering – skitseforslag


 

2018

393

Andelsboligforeningen Slettegården i Vanløse

Skitseforslag til fornyelse af eksisterende gårdhaver med beplantning, opholdsarealer, nyttehaver og legepladser samt anlægsoverslag


 

2018

392

LEO Pharma P-hus

Skitseforslag til beplantning


 

2018

391

DSV Hovedsæde i Hedehusene

Udformning af gårdhave, terrasser og parkeringsanlæg

Skitseforslag, hovedprojekt og fagtilsyn


 

2018

390

Støjskærm i Bramdrupdam

Linjeføring og visualiseringer


 

2017

389

DSV Hovedsæde i Polen

Terræn og beplantninger i samarbejde med lokalt miljøkonsulentfirma


 

2017

388

Storebæltsforbindelsen - Klimasikring af Sprogø.

Terrænudformning af nye stendiger og jordvolde 


 

2017

387

Andelsboligforeningen Odin. Forskønnelse af gårdhave med nye belægninger og beplantninger.

Sikkerhedskonsulent og -koordinator


 

2016

386

Alsgadekvarteret. Kvartersløft med borgerinddragelse. Sikkerhedskonsulent og –koordinator


 

2016

385

Andelsboligforeningen Rosenlund. Nyt opholdsområde, p-pladser og pergola til affaldssortering.

Totalrådgiver. Skitseforslag, hovedprojekt , tilsyn og byggeledelse


 

2016

384

Amerika Plads Grundejerforeningen. Forskønnelse af udearealerne med plantekummer og beplantning

Totalrådgiver. Skitseforslag, hovedprojekt , tilsyn og byggeledelse


 

2015

383

Bellacenter – boligbebyggelse.

Udformning af haver og stier ved 3-etagers rækkehusbebyggelse.

Skitseforslag og hovedprojekt.


 

2015

382

Harboe Bryggeri. Skulpturhave og ankomstareal ved domicil i Skælskør 

Skitseforslag og hovedprojekt.


 

2015

381

Taghave på kontorbygning i Ejby

Skitseforslag


 

2015

380

Amerika Have - boligbebyggelse på Amerika Plads

Udformning af vej og stiarealer samt gårdhave.

Skitseforslag, hovedprojekt, anlægsoverslag og fagtilsyn


 

2015

379

Udearealer om Mærsk’s domicil på Amerika Plads

Skitseforslag, hovedprojekt, anlægsoverslag og fagtilsyn


 

2015

378

Privat have i Gentofte

Skitseforslag, hovedprojekt, anlægsoverslag og fagtilsyn


 

2014

377

Støjskærm ved Køge Bugt Motorvejen i Vallensbæk

Visualiseringer


 

2014

376

Støjskærm ved Sundbrovej i Svendborg

Visualiseringer


 

2014

375

Støjskærm ved Eremitageparken i Lyngby

Skitseforslag, visualiseringer, projektering af beplantning, tilsyn med udførelse og pleje af det plantede


 

2014

374

Udearealer omkring Alfa Lavals domicil i Ålborg

Skitseforslag, hovedprojekt


 

2014

373

Terræn ved jernbanebro over motorvejen ved Vallensbæk Sø

Skitseforslag


 

2013

372

Bebyggelsen Rosengården i Greve. Støjafskærmning og beplantning af udearealerne.

Skitseforslag


 

2013

371

Rammeaftale om landskab og vejarkitektur i konsortium med PLH Arkitekter


 

2013

370

Lommepark i Husum Totalrådgiver med PLH Arkitekter, Niels Lützen Landskab og Øllgaard Rådgivende ingeniører som underrådgivere.

Skitseforslag, hovedprojekt, anlægsoverslag, projekterings- og byggeledelse.


 

2012

365 - 369

Udbygning Køge Bugt Motorvejen Landskab og Æstetik med PLH Arkitekter som underrådgivere på bygværker

Fase 3 – 5

Skitseforslag, hovedprojekt, udbud af beplantning og hegn tilsyn og byggeledelse med beplantning og den 5-årige plejeperiode.


 

2011 - 22

 

 

Adresse:
Vesterholts eftf. ApS
Raunstrupvej 5, 2720 Vanløse.
Tlf: 2121 3868
E-Mail: Kl@vesterholt.dk
 
Find os på google maps.