VESTERHOLTS EFTF. APS LANDSKABSARKITEKT KERSTIN LEHNSDAL MDL

UDVIDELSE AF MOTORRING 3

Ved udvidelsen af Motorring 3 er Vesterholts tegnestue tilknyttet som landskabsarkitekt på terræn og beplantning. som underrådgiver til CB Arkitekter. Vejskråninger og brodæmninger bearbejdes. De eksisterende regnvandsbassiner udvides og der anlægges nye, placeret i tilslutningsanlæggene. Overskudsjorden skal placeres dels som nye støjvolde og dels som rene bakker i tilslutningsanlæggene. Støttemure og støjskærme beplantes.
Regnvandsbassinerne udformes med afsæt i det areal der formes af til- og frakørslerne dog i en stiliseret tolkning.
Bassinerne anlægges med varierende skråningsanlæg både af æstetiske og sikkerhedsmæssige grunde.

I forbindelse med de mange km støjskærm udarbejdes dels beplantningsanvisninger og dels beplantningsprojekter til nabohaverne. Tegnestuen fører tilsyn med udførelsen.
 

Beplantning med blåregn på naboside
langs støttemur og støjskærm
 
   
Bakkerne i tilslutningen til Hillerødmotorvejen fungerer både som støjvolde og og som jordepoter. De udformes som langstrakte ellipser med afrundede toppe. Støjdæmpningen suppleres med skærme.

Bakkernes tilspidsede start og slutning og glidende stigninger understreger vejens dynamiske forløb, og benyttes derfor også til ramperne ved 'flyoveren' selv om disse ikke skal fungere som støjdæmpere.

Sted: Jægersborg-Holbækmv.
Bygherre: Vejdirektoratet
Udført: 2003 - 2007
   

 

 

Adresse:
Vesterholts eftf. ApS
Kobbelvænget 72B 2700 Brønshøj
Tlf: 3526 1602
Mobil: 2121 3868
E-Mail: Kl@vesterholt.dk
 
Find os på Krak