VESTERHOLTS EFTF. APS LANDSKABSARKITEKT KERSTIN LEHNSDAL MDL

Storebæltsforbindelsen

Tegnestuen har udført opgaven i samarbejde med arkitektfirmaet Dissing + Weitling.
Opgaverne har været delt således at Dissing + Weitling har tegnet broer, huse og fast udstyr, mens landskabsarkitekten har arbejdet med udformningen af alle tekniske terrænformer til og med kystlinierne,  projektering af al tilplantning og såning samt linieføringen for den samlede forbindelse.

Opgavens hovedformål har været at sikre, at Storebæltsforbindelsen fremtræder som en visuel klar, letopfattelig helhed, som på en harmonisk måde er indpasset i landskabet

Vi henviser til artikler i tidsskrifterne

Landskab 1/1991
Arkitektur 7/1998
Landskab 3-4/1999

Google streetview:


Vis stort kort

AS Storebæltsforbindelsen, Sprogø og Østbroen
Sprogø med Østbroen i baggrunden.

AS Storebæltsforbindelsen, model af Sprogø
Model af Sprogø.

AS Storebæltsforbindelsen, landskabsmodel af Halsskov
Model af Halsskov.

AS Storebæltsforbindelsen, plan af Halsskov
Terrænkurver Halsskov.

AS Storebæltsforbindelsen, perspektiv
Perspektiv set fra Halsskov.

AS Storebæltsforbindelsen, plan af Sprogø
Terrænkurver Sprogø.

AS Storebæltsforbindelsen, Vestbroen set fra Nyborg Strand
Nyborgs nye strand.

AS Storebæltsforbindelsen, Vestbroens vederlag, Sprogø
Stensætning om brodæmning.

 

AS Storebæltsforbindelsen, Vestbroens linieføring
Perspektiv af linjeføring af Vestbroen.

AS Storebæltsforbindelsen, plan af Knudshoved
Vej og banedæmninger i Knudshoved.

AS Storebæltsforbindelsen set mod øst
Flyfoto set fra Knudshoved.

 

AS Storebæltsforbindelsen, oversigtskort
*
Den samlede forbindelse.

   

 

 

Adresse:
Vesterholts eftf. ApS
Raunstrupvej 5, 2720 Vanløse.
Tlf: 2121 3868
E-Mail: Kl@vesterholt.dk
 
Find os på google maps.