VESTERHOLTS EFTF. APS LANDSKABSARKITEKT KERSTIN LEHNSDAL MDL

Støjskærm ved ring 4

Vejdirektoratet ønsker en markant vejplantning langs en række nyopsatte støjskærme gennem Hareskovby.

Tegnestuen udarbejder et beplantningsforslag som visualiseres på fotografier af strækningen.

Forslaget detailprojekteres og udføres 2008.

støjskærm Ring 4 Vejdirektoratet Hareskovby

 

 

Adresse:
Vesterholts eftf. ApS
Kobbelvænget 72B 2700 Brønshøj
Tlf: 3526 1602
Mobil: 2121 3868
E-Mail: Kl@vesterholt.dk
 
Find os på Krak