VESTERHOLTS EFTF. APS LANDSKABSARKITEKT KERSTIN LEHNSDAL MDL

Grøn forbindelse i Husum

Forundersøgelser og dispositionsforslag til grønt vej-forløb fra Energicenter Voldparken til Husum skole.

Tegnestuen udarbejdede rapport med registrering af eksisterende problemstillinger og forslag til forbedringer.

Forslagene var opdelt i 5 nedslagspunkter:

Trafik: Primært hastighedsdæmpende foranstaltninger og sikre fodgængerpassager over de store veje.

Blå nedslag: Primært lokal nedsivning af regnvand og regnvandsbassiner.

Gule nedslag: Leg og bevægelsesområder for folk i alle aldre.

Røde nedslag: Står for indretning af byrum til ophold og events.

Grønne nedslag: Etablering af en grøn struktur, der kan sammenbinde hele strækningen.

Vesterholts tegnestue udarbejdede endvidere idékatalog og anlægsoverslag for forskellige trafikale scenarier.

2012 - 13

Bygherre: Københavns Kommune

Grøn forbindelse Husum, LAR, regnsvandsbassin, byrum, event

 

Adresse:
Vesterholts eftf. ApS
Kobbelvænget 72B 2700 Brønshøj
Tlf: 3526 1602
Mobil: 2121 3868
E-Mail: Kl@vesterholt.dk
 
Find os på Krak