VESTERHOLTS EFTF. APS LANDSKABSARKITEKT KERSTIN LEHNSDAL MDL

Vindmøller ved Storebælt - Planlægning

VVM redegørelse

I anledning af klimakonferencen 2009 ønsker A/S Storebælt at opstille et antal vindmøller ud for Sprogø.

Tegnestuen udfører den indledende landskabsanalyse, og udarbejder en række forskellige opstillingssystemer, som visualiseres fra landskabet og fra broen.

Tegnestuen udarbejder baggrundsrapport vedrørende landskab til VVM Redegørelsen.

Den udvalgte opstilling visualiseres til VVM Redegørelsen.

Læs den fulde rapport her. 

Adresse:
Vesterholts eftf. ApS
Raunstrupvej 5, 2720 Vanløse.
Tlf: 2121 3868
E-Mail: Kl@vesterholt.dk
 
Find os på google maps.