VESTERHOLTS EFTF. APS LANDSKABSARKITEKT KERSTIN LEHNSDAL MDL

DSV Hovedsæde i Hedehusene

DSV udvider sit eksisterende hovedsæde og ønsker i den forbindelse udvidelse af parkering og anlæg af en ny gårdhave med mulighed for ophold i forbindelse med kantinen.

DSV ønsker, at de nye anlæg skal være i harmoni med de eksisterende og at eksisterende materialer genbruges i videst muligt omfang.

Projektet udføres som underrådgiver til PLH Arkitekter A/S
 

Vesterholts tegnestue udarbejder:

Detaljeret rydningsplan

Forslag til gårdhave med genbrug af eksisterende elementer

Forslag til parkeringsanlæg med belægninger og støttemure

Beplantning af gårdhave, terrasser og omgivelserne

Belysning i gårdhave og på p-plads

Ramper, trapper og niveaufri adgange

Skitseprojekt, myndighedsprojekt, hovedprojekt og fagtilsyn

 

Visualisering af gårdhaven udarbejdet af PLH Arkitekter A/S

 

 

 

 

 

 

 

Adresse:
Vesterholts eftf. ApS
Raunstrupvej 5, 2720 Vanløse.
Tlf: 2121 3868
E-Mail: Kl@vesterholt.dk
 
Find os på google maps.