VESTERHOLTS EFTF. APS LANDSKABSARKITEKT KERSTIN LEHNSDAL MDL

Mini-kunstgræsbaner i Byens Rum

Københavns Kommune ønsker kunstgræsbanerne anlagt som multifunktionelle boldbaner indpasset i de eksisterende gade- og gårdmiljøer.

Græsset er af typen 2. generation med gummiunderlag og sandfyld.

Banerne hegnes og overdækkes. Den nederste meter udføres med faste bander i en særlig støjsvag udførelse.

Tegnestuen udarbejder projekterne og fører tilsyn med udførelsen.

Se hele artiklen om kunstgræs - klik her-pdf

Minikunstgræsbaner i København

Projektering af 3 hegnede minikunstgræsbaner heraf en overdækket.

Projekterne omfattede også omlægning af p-pladser indretning af opholdsarealer, belysning og udformning af volde af overskudsjorden, samt jordhåndteringsplan for bortskaffelse af overskydende lettere forurenet jord.

Vesterholts eftf. ApS var totalrådgiver og udarbejdede skitseforslag, projektforslag og detailprojekt med Øllgaard som underrådgiver samt udbød og førte byggesagen på 2 af banerne på henholdsvis Enghave station og i BanannaPark på ydre Nørrebro.

Minikunstgræsbane i Remiseparken på Amager

Projektering og udbud en kunstgræsbane med bander i Remiseparken på Amager indpasset i et eksisterende boldspilsareal.

Projektet omfattede desuden renovering af eksisterende asfaltbane og opstribning og nyt udstyr.

Vesterholts eftf. ApS var totalrådgiver med option på byggeledelse.

Dato: 2010

Bygherre: Københavns Kommune

Anlægssum: 0.7 mio.


 

 

 

Adresse:
Vesterholts eftf. ApS
Raunstrupvej 5, 2720 Vanløse.
Tlf: 2121 3868
E-Mail: Kl@vesterholt.dk
 
Find os på google maps.