VESTERHOLTS EFTF. APS LANDSKABSARKITEKT KERSTIN LEHNSDAL MDL

Lommepark i Husum

Projektering af bytorv med overdækning og scene, park med aktiviteter og naturområder med fokus på leg og ophold, dyreliv og natur i byen.

Projektet omfattede også omlægning af lokalvej, parkering, belysning og afvanding herunder lokal afledning af regnvand.

Projekteringen foregik i nært samarbejde med Teknik og Miljøforvaltningen, Områdefornyelsen i Husum og en følgegruppe af interesserede borgere.

Vesterholts tegnestue var totalrådgiver og udarbejdede dispositionsforslag, hovedprojekt og udbudsmateriale med Niels Lützen Landskabsarkitekter, Øllgaard Rådgivende Inginører A/S og PLH Arkitekter A/S som underrådgivere.

Projektet er under anlæg og forventes færdigt oktober 2013.

Dato: 2012 - 13

Bygherre: Københavns Kommune

Anlægssum: 4.7 mio.

Visualisering af pladsen, overdækningen og scenen:

lommepark Husum, visualisering

 

 

Adresse:
Vesterholts eftf. ApS
Kobbelvænget 72B 2700 Brønshøj
Tlf: 3526 1602
Mobil: 2121 3868
E-Mail: Kl@vesterholt.dk
 
Find os på Krak